Jaarverslag  2021

WSD in tien punten

Sturen op zelfsturing

Marjanne Wassink, manager HR, WSD: “WSD is een organisatie waar elke dag 250 professionals werken. Samen zorgen ze ervoor dat ongeveer 2.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder de vlag van WSD weer aan het werk gaan. Dat vergt veel van mensen, die zich voor veel keuzes gesteld zien en weer regie over hun eigen leven moeten krijgen. Om ze onderweg goed te kunnen begeleiden en ondersteunen, is de uniforme gespreksmethodiek Sturen op zelfsturing ontwikkeld.

Sinds 2019 werken we bij WSD in alle geledingen met Sturen op zelfsturing. Als projectleider zorg ik ervoor dat deze methodiek bij iedereen binnen de organisatie op het netvlies blijft en verder wordt uitgerold. Sturen op zelfsturing is een techniek die erop gericht is je gesprekspartner in zijn of haar kracht te zetten. Staf- en kadermedewerkers krijgen tijdens trainingen, workshops en masterclasses handvatten aangereikt waarmee ze in gesprekken met doelgroepmedewerkers de juiste snaar kunnen raken en zelfregie stimuleren.”

Oefenen, oefenen, oefenen

“Sturen op zelfsturing begint met een basistraining die aan alle professionals van WSD wordt aangeboden. Iedereen die met de doelgroep werkt doet mee, ook leidinggevenden. Wat ik mooi vind is dat ook medewerkers die niet dagelijks aan tafel zitten met doelgroepmedewerkers zich aanmelden en zich op dit vlak willen bekwamen. Bedenk trouwens dat het echte werk pas na de basistraining begint.

Sturen op zelfsturing leer je door de theorie toe te passen in de praktijk. Het is als een rijbewijs: pas als je het hebt behaald, leer je het autorijden echt. Daarom luidt mijn credo: oefenen, oefenen, oefenen! De methodiek is trouwens niet vrijblijvend. Sturen op zelfsturing is onze professionele standaard die iedereen dient te beheersen. Dit zorgt voor meer professionalisering en grotere deskundigheid van onze professionals. Zij zullen ervaren dat zowel het werk als de gesprekken die ze voeren leuker, beter én gemakkelijker wordt.”

Digitaal en fysiek

“Vanwege de coronacrisis was het even spannend of in 2021 alle trainingen en masterclasses Sturen op zelfsturing door zouden kunnen gaan. We zijn er afgelopen jaar echter in geslaagd vier basistrainingen aan te bieden. We hebben daarbij geëxperimenteerd met gemixte groepen van leidinggevenden, voormannen, consulenten en accountmanagers. De eerste twee basistrainingen vonden digitaal plaats, de laatste twee fysiek.

Daarnaast werden twee masterclasses gehouden waardoor WSD nu zo’n dertig masters in dienst heeft. Beide masterclasses konden fysiek met inachtneming van alle op dat moment geldende coronamaatregelen plaatsvinden. Ook werden achttien workshops aangeboden. Hieraan hebben 150 medewerkers deelgenomen die eerder de basistraining hebben gevolgd. In de afgelopen 2,5 jaar heeft bijna iedere professional die leiding geeft of betrokken is met onze doelgroep de basistraining gevolgd.

In 2022 staan nog eens dertig workshops, vier masterclasses en een of twee basistrainingen voor nieuwe collega’s op het programma. Het bewijs dat Sturen op zelfsturing beslist geen eendagsvlieg is, maar een methodiek die stevig in ons DNA verankerd is.”

  • NaamIrma Verhoeven (33)
  • Woont inUtrecht, opgegroeid in Schijndel
  • Werkt bijtrajectconsulent bij WSD
  • Vrije tijdreizen, fietsen, puzzelen, concerten en festivals bezoeken
  • BijzonderheidIrma werd in 2021 onderscheiden met een WSD-lintje. Ze werd genomineerd omdat ze veel nieuwe collega’s wegwijs maakte binnen de organisatie. Het lintje werd elke maand uitgereikt vanwege het 65-jarig bestaan van WSD

“Ik wil de uniforme gespreksmethodiek Sturen op zelfsturing graag van harte aanbevelen. De technieken die ik tijdens de eendaagse basistraining en de zesdaagse masterclass heb geleerd, zorgen ervoor dat mijn gesprekken met kandidaten die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben succesvoller verlopen.” Aan het woord is Irma Verhoeven, trajectconsulent voor Participatiewet-kandidaten bij WSD en in die functie hoofdzakelijk werkzaam in Sint-Michielsgestel en de Meierijstad-kernen Schijndel en Sint-Oedenrode.

Sturen op zelfsturing is een gespreksmethodiek die binnen alle professionele geledingen van WSD wordt aangeboden en erop gericht is de gesprekspartner in zijn of haar kracht te zetten. Op cursusdagen en tijdens workshops worden praktische handvatten aangeboden die medewerkers in hun gesprekken met doelgroepmedewerkers kunnen toepassen.

“Ik vind het heel tof dat WSD heeft gekozen voor Sturen op zelfsturing”, meent Irma. “Dankzij deze methodiek voel ik me veel vrijer om samen met kandidaten te verkennen welk realistisch toekomstperspectief lonkt. In plaats van zelf een sturende rol in het gesprek te pakken, laat ik kandidaten tot inzichten komen. De regie ligt bij de kandidaat die zelf nadenkt welke opleiding, leerroute of baan passend is. Ik merk dat kandidaten het prettig vinden als ze geactiveerd worden. Hierdoor ervaren ze zelfregie en kunnen we – binnen de kaders – kijken naar mogelijkheden.”

Kandidaten uitdagen zelf over hun eigen toekomst na te denken

Flink aan de bak

Irma was binnen WSD een van de eerste medewerkers die meedeed aan de basistraining Sturen op zelfsturing. “Dat was al in 2017”, herinnert ze zich. “In 2021 heb ik de masterclass Sturen op zelfsturing gevolgd. Dat was best een intensieve training waarin zes weken op rij één dag in het teken stond van deze gespreksmethodiek. Ik heb de masterclass in december succesvol afgerond met een proeve van bekwaamheid en daar ben ik trots op.”

“De masterclass omvat veel verschillende werkvormen waardoor het een dynamische opleiding is met veel leuke en uitdagende opdrachten”, gaat Irma verder. “Ik vond het bijzonder om de masterclass te volgen met collega’s die hele andere werkzaamheden binnen WSD doen, zoals leidinggevenden, accountmanagers en voormannen. We moesten samen flink aan de bak hoor!”

Nieuwe gesprekstechniek draagt bij aan zelfregie van onze kandidaten

Zelfonderzoek

Om te voorkomen dat Sturen op zelfsturing weer snel van de radar verdwijnt, volgen alle WSD-professionals de basistraining en gefaseerd de masterclass, ook nieuwe medewerkers. Zo wordt de methodiek binnen de organisatie verankerd. Irma vertelt: “Daarnaast schrijft iedereen zich elk jaar in voor minimaal twee workshops om de gespreksmethodiek blijvend te onderhouden. Zo’n workshop bestaat uit twee dagdelen.”

De trajectconsulent, die bijna 5,5 jaar bij WSD werkt en eerder consulent bij de gemeente Boxtel was, geeft aan dat ze veel profijt heeft van de gesprekstechnieken die ze tijdens Sturen op zelfsturing heeft geleerd.

“Dat begint al bij een intakegesprek met een kandidaat. Ik stimuleer iemand goed na te denken over wat hij of zij wil bereiken en waar iemand blij van wordt. Eigenlijk nodig ik mijn gesprekspartner uit wat zelfonderzoek te doen.”

Irma vervolgt: “Een groot verschil met de gesprekken die ik vroeger voerde, is dat ik kandidaten nu uitdaag zelf over hun eigen toekomst na te denken. Het maakt ze gemotiveerder om stappen te zetten, zeker omdat er nu een plan uitrolt dat uit iemands eigen koker komt en niet door een professional is voorgekookt.”