Jaarverslag  2021

WSD in tien punten

De Kenniskompanie

José Dankers, kwartiermaker bij De Kenniskompanie: “Met de oprichting van De Kenniskompanie in 2021 hebben de gemeenten Best, Boxtel, Meierijstad, Nuenen, Oirschot, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel, Son en Breugel en Vught samen met WSD de kiem gelegd voor een expertisecentrum. Het expertisecentrum heeft de vorm van een community waar professionals uit het sociaal domein elkaar ontmoeten, inspireren en versterken. En bundelen ze krachten om samen invloed uit te oefenen op de landelijke lobby.

De achterliggende gedachte is dat we samen sterker zijn dan de som der delen. Onze aanpak is collegiaal; in onze naam vind je een verwijzing naar het woord ‘kompaan’ dat staat voor kameraadschap. Dankzij de Kenniskompanie vinden professionals elkaar makkelijker om kennis te delen.”

Speelruimte

“Als kwartiermaker ben ik op 1 april vorig jaar begonnen met het uitzetten van de lijnen. Je kunt me zien als iemand die een voortrekkersrol heeft om een infrastructuur te maken voor de professionals. De oprichting van De Kenniskompanie komt voort uit het idee een plek te creëren om kennis en ervaring te delen en waar letterlijk én figuurlijk speelruimte ontstaat om samen te leren, te ontdekken, te experimenteren en te innoveren.

Ons werkgebied kent veel complexiteit en diversiteit. Samenwerking is dan heel erg fijn, samen weet je vaak meer dan alleen. Vooral voor consulenten, beleidsmedewerkers en teammanagers heeft een community voordeel. De Kenniskompanie beschikt over tal van instrumenten om professionals te verbinden en organiseert lezingen, inspiratiesessies, webinars en kennislunches.”

Vertrouwde omgeving

“Wie meedoet en bij ons aanhaakt, krijgt in een vertrouwde omgeving alle ruimte om kennis te delen en ook even wat afstand te nemen van de dagelijkse werkzaamheden. Even uitzoomen, sparren met collega’s uit andere gemeenten en het werk eens door een andere bril bekijken levert altijd nieuwe inzichten op. Wat we nu al voorzichtig zien is dat met De Kenniskompanie meer denkkracht wordt georganiseerd en dat professionals elkaar beter ondersteunen. Deze werkwijze heeft een vliegwieleffect.

De Kenniskompanie ontwikkelt zich de komende jaren tot een breed gedragen expertisecentrum en community waar niet alleen plaats is voor professionals van de negen gemeenten en WSD, maar waar ook medewerkers van sociaal-maatschappelijke instellingen aanhaken. Als kwartiermaker is het geweldig om hier een rol in te spelen, mee gelegenheid te scheppen om de goede dingen goed en vooral ook samen te doen.

Ik ben er van overtuigd dat De Kenniskompanie in de toekomst uitgroeit tot een dynamisch platform waar professionals ruimte vinden elkaar te inspireren en gezamenlijk te innoveren in én voor een steeds complexere samenleving.”

Marlou van Osch ziet de kenniskompanie als grote meerwaarde

  • NaamMarlou van Osch (34)
  • Woont inVught
  • Beroepbeleidsadviseur ontwikkeling, gemeente Vught

“Ik voel een grote betrokkenheid bij de gezamenlijke opgave om de arbeidsmarkt zo inclusief mogelijk te maken.” Marlou van Osch is beleidsadviseur ontwikkeling bij de gemeente Vught en in die functie nauw betrokken bij het werk van WSD en De Kenniskompanie, die in april 2021 werd opgericht. “Alles begint bij werk en inkomen en ik draag daar graag mijn steentje aan bij.”

Marlou kwam in 2021 met veel collega’s die eveneens werkzaam zijn in het sociaal domein voor het eerst in aanraking met De Kenniskompanie. “José Dankers is de drijvende kracht achter deze community waar we elkaar ontmoeten en beter leren kennen, maar vooral ook informatie delen. José is heel proactief en heeft me persoonlijk benaderd om aan te sluiten. Inmiddels heb ik al een webinar mogen verzorgen. Het zou mooi zijn als De Kenniskompanie in de toekomst verder wordt uitgerold en nog meer zaken samen kunnen worden opgepakt.”

Webinar over inburgering trok bijna 50 deelnemers

Ze vervolgt: ”De Kenniskompanie voorziet duidelijk in een behoefte, ook al zien de beleidsadviseurs van de negen WSD-gemeenten elkaar regelmatig. De eerste intervisie-sessies die zijn gehouden, heb ik als leerzaam ervaren omdat er in een vertrouwde omgeving volop tijd en ruimte was om ervaringen met elkaar te delen. Tijdens de intervisie bespraken we persoonlijke knelpunten en legden we elk onze eigen kijk op zaken op tafel. De sessies hebben veel waardevolle inzichten opgeleverd waaraan alle deelnemers echt iets hebben tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Dat dit via De Kenniskompanie mogelijk is, vind ik super-de-luxe.”

Super-de-luxe: gefaciliteerd worden om kennis te delen

Lokaal actieplan

Marlou juicht toe dat niet alleen beleidsadviseurs benaderd worden voor de activiteiten van De Kenniskompanie. “Het is zinvol om ook klantmanagers, trajectconsulenten en professionals van verschillende maatschappelijke partners te laten aansluiten als dit expertisecentrum een activiteit organiseert”, stelt ze. “Dat sluit aan bij een lokaal actieplan dat in Vught is geformuleerd. We vinden het belangrijk dat medewerkers kennismaken met het team van WSD en op locatie zien waar inwoners aan het werk gaan of gedetacheerd worden.”

De Kenniskompanie heeft meerdere instrumenten om professionals te verbinden en organiseert om die reden lezingen, inspiratie- en intervisie-sessies en kennislunches. Marlou vult aan dat ook een webinar kan bijdragen aan de doelstellingen van het expertisecentrum. “Ik heb in 2021 samen met anderen een webinar over inburgering gehouden. Inburgering zit in mijn takenpakket en ik ervaar elke dag dat WSD op dit vlak superactief is.”

Inburgering

Het webinar zette Marlou samen op met een collega uit Best en projectleider inburgering Achraf Essaidi van WSD; onder meer klantmanagers van de gemeenten Nuenen, Son en Breugel en Vught leverden een actieve bijdrage vanuit de dagelijkse praktijk. “Aan het webinar namen bijna vijftig professionals deel. Dat waren naast beleidsmedewerkers van de negen WSD-gemeenten ook medewerkers van WSD en onze maatschappelijke partners, zodat een compleet beeld van het inburgeringsbeleid kon worden gegeven en alle actuele vraagstukken de revue passeerden.”