Jaarverslag  2021

WSD in tien punten

Inburgering en de Z-route

Achraf Essaidi, projectleider inburgering, WSD: “2021 stond bij WSD voor een belangrijk deel in het teken van de invoering van de nieuwe Wet inburgering, op 1 januari 2022. De wet is van betekenis voor de dienstverlening van WSD. Jaarlijks zien we een aanzienlijke instroom van nieuwkomers vanuit onze negen gemeenten. We willen hen zo goed mogelijk ondersteunen zodat hun afstand tot de arbeidsmarkt – na het doorlopen van onderwijs, workshops, stages en het deelnemen aan werkleerlijnen – zo klein mogelijk is.

Ik vind het een eer om binnen WSD bij te dragen aan de inburgering van nieuwe Nederlanders. Ik zie elke dag dat ons brede instrumentarium een enorme boost kan geven en iemand in vliegende vaart stappen laat maken richting arbeid. In opdracht van onze negen gemeenten maken we immers werk van werk en is het onze taak inburgeraars naar vermogen mee te laten doen op de arbeidsmarkt. De nieuwe Wet inburgering gaat ons daarbij zeker helpen.”

Drie routes

“De wet onderscheidt drie routes die inburgeraars kunnen volgen. Dat kan de onderwijsroute zijn die vooral voor jonge nieuwkomers relevant is en hen op weg helpt naar regulier onderwijs. Daarnaast bestaat de B1-route waarin de focus ligt op taal. Het is de bedoeling dat alle inburgeraars zo snel mogelijk het taalniveau B1 halen.

Voor WSD is de derde route binnen de Wet inburgering van groot belang: de Z-route. Z staat voor zelfredzaamheid en deze route ondersteunt mensen met een lage leerbaarheid die moeite hebben met het leren van een nieuwe taal. In de aanloop naar het uitrollen van de Z-route hebben we als WSD in 2021 uitgebreid geëxperimenteerd met een innovatief onderwijsprogramma. Dat deden we in nauwe samenwerking met de gemeenten in ons werkgebied.”

Pilot

“Al in een vroeg stadium zijn we met Best als penvoerder en later ook Oirschot, Nuenen en Son en Breugel een pilot gaan draaien om ervaring op te doen met de Z-route. Tijdens de pilot is een programma ontwikkeld waarin het leren van taal en werk samenvallen. Ook zijn workshops ontwikkeld om inburgeraars met een grote afstand tot de arbeidsmarkt sociaal, economisch en financieel in hun kracht te zetten. Samenwerking heeft ons erg geholpen bij het ontwikkelen van het traject. We zijn er vroegtijdig in geslaagd succesfactoren en knelpunten in kaart te brengen.”

Optimaal aansluiten

“De Z-route bestaat uit drie belangrijke componenten. Taalonderwijs omvat drie dagdelen per week onder leiding van een NT2-docent. Daarnaast zijn 26 verschillende workshops samengesteld. Bijzonder is dat ze samen met inburgeraars zijn ontwikkeld en optimaal aansluiten bij hun belevingswereld. Voorop staat dat inburgeraars tijdens de workshops meer leren over zichzelf, wonen in Nederland en natuurlijk werk en inkomen.

De Z-route biedt ook taalstages. Iedere deelnemer gaat twee dagdelen per week op stage. Dat kan op onze productielocatie in Boxtel of in Best zijn of in het groenbeheer, maar ook bij een vestiging van kringloopwarenhuis Het Goed in Best of het textielsorteercentrum in Schijndel. Taalbuddy’s zorgen ervoor dat inburgeraars op hun stageplek goed begeleid worden. Door te kiezen voor opleidingsplekken in Boxtel, Best en Schijndel bieden we alle inburgeraars een leeromgeving in of dichtbij de eigen woonplaats.”

Z-route in negen gemeenten

“In 2021 werd duidelijk dat alle negen gemeenten ervoor gekozen hebben de Z-route door WSD te laten uitvoeren. Natuurlijk zijn we trots op het vertrouwen dat onze gemeenten in ons stellen. Met het oog op de invoering van de wet zijn we dankzij een overbruggingsregeling al in 2021 van start gegaan met de eerste groep inburgeraars. Op dit moment begeleiden we bij WSD zo’n 90 inburgeraars, die na het doorlopen van de Z-route hun weg naar reguliere arbeid vervolgen.”

Khaled Ismail leert Nederlandse taal en gebruiken bij WSD

  • NaamKhaled Ismail (32)
  • Woont inBoxtel, sinds twee jaar
  • Werkt bijWSD, Boxtel
  • Is geboren inJemen. Woonde voordat hij naar Nederland kwam negen jaar in Saoedi-Arabië
  • Vrije tijdReizen. Khaled bezocht Zwitserland, Duitsland en Frankrijk, maar wil nog veel meer van de wereld ontdekken

“Kijk, hier volgde ik mijn workshops en krijg ik taalles”. Khaled Ismail toont vol trots de plek waar hij zich sinds een jaar inzet om Nederland te leren kennen, in de breedste zin van het woord. De in Jemen geboren Khaled leert er onder meer de gebruiken, wetgeving én taal. En dat is een flinke klus. “De Nederlandse taal is erg moeilijk, maar het gaat steeds beter. Wat ik allemaal al geleerd heb? Natuurlijk veel woorden, maar ook regels over het maken van zinnen. Zo ken ik nu het verschil tussen ‘omdat’ en ‘want’.”

Khaled investeert veel tijd en energie in het onder de knie krijgen van de Nederlandse taal. Hij volgt de Z-route, die zelfredzaamheid beijvert. De Z-route richt zich op inburgeraars met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor veel deelnemers van de Z-route zal zelfredzaamheid het maximaal haalbare zijn. Hoe zelfredzamer iemand is, hoe groter de kans op meedoen in de maatschappij.

Als ik mag kiezen, word ik taxichauffeur

Taalles

Om zo zelfredzaam mogelijk te zijn, heeft Khaled driemaal per week taalles. “Deze lessen duren vier uur. Daarnaast volgde ik tot voor kort een keer per week een dag workshops.” Hij vervolgt, lachend: “Ik ken nu het koningshuis en weet wie de koning is. Maar ik weet ook wat ik moet doen als ik ziek ben of op een andere manier hulp nodig heb en welke politieke partijen er zijn.”

Om de taal nóg beter te leren, vindt Khaled het van belang deze zoveel mogelijk te spreken. En dit deed hij tot voor kort tijdens zijn taalstage. “Ik ben nu klaar met het volgen van workshops en het stagelopen, wat ik ook deed bij WSD. Zal ik laten zien waar ik werkte?” Hij toont fier de plek waar hij de afgelopen zes maanden in de leer was. “Ik pakte hier kaartjes van bloemen in. En ik maakte vaak een praatje als daar tijd voor was. Zo is mijn Nederlands beter geworden.”

Dankzij taalles en taalstage spreek ik steeds beter Nederlands

Taxichauffeur

Khaled ziet een toekomst bij WSD wel zitten. “Ik heb het hier heel erg naar mijn zin”, zegt hij onomwonden. “Mijn collega’s zijn behulpzaam en aardig. Als ik mag kiezen, rijd ik straks als taxichauffeur voor WSD. Ik bezorg ook graag spullen. Ik kom graag in contact met mensen. In Saoedi-Arabië werkte ik als receptionist in een hotel, dat vond ik leuk. De hele dag op de weg zitten, sluit goed aan bij mijn reislust.”

Voordat de contouren van de toekomst verder duidelijk zijn, is Khaled druk met de taallessen die hij enthousiast blijft volgen. Daarnaast is natuurlijk aandacht voor zijn gezin. “Mijn vrouw en ik hebben een kindje van 4 jaar en we verwachten volgende maand een baby.”