Jaarverslag  2021

WSD in tien punten

Instroom, doorstroom en uitstroom

Edith Bakker, directeur Participatie, WSD: “WSD heeft zich in haar ruim 65-jarige bestaansgeschiedenis ontwikkeld van een klassiek SW-bedrijf naar een innovatief mensontwikkelbedrijf. We hebben de infrastructuur binnen onze organisatie zo ingericht, dat alle doelgroepmedewerkers kunnen rekenen op maximale ontwikkeling.

De Participatiewet is leidend en stelt ons elke dag voor de uitdagende opdracht iedereen die bij ons aanklopt naar vermogen te laten participeren op de arbeidsmarkt. Mensen stromen bij ons in en ontwikkelen zich. Ze komen waar mogelijk in aanmerking voor doorstroming en – heel belangrijk! – stromen als het even kan uit naar regulier werk. Als uitstroom onverhoopt niet lukt, biedt WSD zelf of bij partners binnen ons rijke netwerk uitkomst.”

Grote uitstroom

“Het werkgebied van WSD omvat negen gemeenten binnen de Brabantse stedendriehoek. Met elke gemeente maken we afspraken over de instroom van doelgroepmedewerkers en leggen we samen eigen accenten. In 2021 was er veel aandacht voor de problematiek rond jongeren en inburgeraars. Met elke instromer bekijken we waar interesses liggen en welke van onze negen werkleerlijnen passend zijn: productie, techniek, facilitair, groen, schoonmaak, logistiek, catering, zorg en retail. Omdat onze werkleerlijnen goed aansluiten op de arbeidsmarkt, zagen we vorig jaar een grote uitstroom.

Ondanks de enorme krapte op de arbeidsmarkt is het ons in 2021 gelukt liefst 150 mensen te laten uitstromen naar regulier werk. Ik deel een grote pluim uit aan onze accountmanagers die zich onafgebroken hebben ingespannen om dit te bereiken. De uitstroom stelt ons overigens wel voor een nieuwe uitdaging: de instroom op peil houden en zo het in-, door- en uitstroommodel koersvast op de rails houden.”

Granieten bestand

“Met onze negen gemeenten zochten we naar extra mogelijkheden om voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt passend werk te vinden. Daarvoor zullen we gezamenlijk moeten kijken hoe we bijvoorbeeld ouderen en mensen die langdurig in de bijstand zitten – het zogeheten granieten bestand – aan werk kunnen helpen en de kaartenbak op die manier verder ledigen. Een initiatief dat de instroom van doelgroepmedewerkers kan stimuleren, beoogt mensen te activeren die een GGZ-achtergrond hebben en in de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) zitten.

Ook ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding (OAD) biedt kansen om de instroom op gang te houden. Sterker nog, de eerste resultaten laten zien dat mensen die in aanmerking kwamen voor OAD ook regelmatig uitstromen naar regulier werk. Daar ben ik supertrots op.”

Inburgeringswet

“In de afgelopen jaren hebben we als WSD enthousiast meegedaan aan pilots voor inburgeraars. In de aanloop naar de nieuwe Wet inburgering, die op 1 januari 2022 van kracht is geworden, hebben we als WSD mogen experimenteren, gefinancierd door het ministerie. Ik vind het bijzonder dat een aantal resultaten van de pilot daadwerkelijk in de Wet inburgering verankerd is. Een voorbeeld is de Z-route die naast taal de zelfredzaamheid van inburgeraars stimuleert.

Alle negen WSD-gemeenten laten de Z-route door WSD uitvoeren. Sterker nog: bij WSD zijn al 90 mensen gestart. Ze volgen bij onze Werkacademie cursussen en opleidingen en ik verwacht dat een groep van hen medio 2022 al kan instromen op een van onze werkleerlijnen. Mijn inschatting is dat een fors percentage uiteindelijk regulier werk vindt.”

Coronacrisis

“De coronacrisis speelde ons ook in 2021 parten. Zo was het aanbieden van cursussen aan inburgeraars bij de Werkacademie soms lastig; een deel werd noodgedwongen online verzorgd. De pandemie heeft ons ook geleerd creatief en vindingrijk te zijn. En … mensen die bij WSD werken hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Toen door een reeks coronabesmettingen gaten vielen in de organisatie, stonden altijd medewerkers op die ze opvulden. Voorbeeld: consulenten die hun bureau verlaten en zonder aarzeling als werkleider aan de slag gaan in het groenbeheer. Mooi hè!”

Kim combineert baan bij marechaussee met MBO-studie

  • NaamKim (23)
  • Woont inregio Eindhoven
  • Beroepmanagement assistent bij de Koninklijke Marechaussee
  • BijzonderheidKim maakt in haar vrije tijd potlood- en houtskooltekeningen voor meerdere politie- en defensie-eenheden

Het gaat goed met Kim. Ze heeft zojuist haar functie als management assistent bij het ministerie van Defensie verruild voor een soortgelijke baan met nóg meer perspectief bij de Koninklijke Marechaussee. Daarnaast volgt ze de opleiding tot management assistent aan het Summa College in Eindhoven en was haar vriendenkring nog nooit zo groot. “Ik heb mijn leven weer op orde en beschouw dat als het grootste succesverhaal ever.”

Enkele weken geleden verruilde Kim haar bureaustoel op de kazerne in Oirschot voor het kantoor van de Koninklijke Marechaussee. “Afscheid nemen viel niet mee en ook mijn collega’s hadden het er moeilijk mee”, blikt ze terug. “Ik heb mooie tijden beleefd bij de Opleidings- en Trainingscentrum Rijden & Bergen in Oirschot, maar voelde dat mijn tijd was gekomen om verder te gaan. Bij de Koninklijke Marechaussee kan ik doorgroeien naar een reguliere functie.”

Kim vertelt dat ze op de kazerne een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. “Met dank aan al die geduldige collega’s die me steeds meer verantwoordelijkheden hebben gegeven. Ze boden me een kans om te leren én lieten me fouten maken. De mensen bij Defensie durfden mij in mijn kracht te zetten en dat heeft ertoe geleid dat ik meer vertrouwen in mezelf én de mensen om mij heen heb.”

Mensen durfden mij in mijn kracht te zetten

Pestgedrag

Kim groeide op in een Brabantse gemeente waar haar jeugd werd bepaald door de vechtscheiding van haar ouders. Ze bezocht enkele basisscholen en slaagde met een jaartje vertraging voor een vmbo-opleiding. “Naast de vechtscheiding lag ook altijd pestgedrag op de loer. Op meerdere scholen ben ik gepest en dat zorgde ervoor dat ik heel erg onzeker was.”

Ook op het mbo ging het pesten door en lukte het Kim niet haar opleiding af te ronden. “Ik heb lange tijd psychologische hulp gehad. Na het stranden van mijn studie zag ik het even niet zitten. Ik was depressief en liep soms rond met zelfmoordgedachten. Het volgen van een BBL-opleiding en een leerwerktraject was daardoor geen groot succes.”

Gebroken meisje

Dat veranderde toen Kim aanklopte bij het gemeentehuis in haar woonplaats en ze aangaf haar studie weer te willen oppakken en aan het werk te willen. “Toen kwam WSD in beeld. Omdat ik eerder stage had gelopen bij de Koninklijke Luchtmacht en Defensie mijn interesse had, kwam een functie bij de Koninklijke Landmacht op mijn pad. Het duurde niet lang voordat ik daar via WSD gedetacheerd werd en aan de slag kon als management assistent. Ik veranderde van een gebroken meisje in een zelfbewuste jonge vrouw die haar leven op orde heeft.”

Over haar nieuwe baan is Kim enthousiast. “Ik voel me nu al een spin in het web. Ik ondersteun de brigadecommandant, diens plaatsvervanger en de staf. Wat ik doe? Notuleren, planningen maken, agenda’s beheren, afspraken maken en lunches organiseren.” Eén dag per week bezoekt Kim het Summa College. ”Ik heb geleerd goed en slim te plannen, dus dat mbo-diploma gaat er komen.”

Ik heb een hele grote groei doorgemaakt

Uitlaatklep

Als ze het soms even wat gas terug wil nemen, is er een schetsboek. “Ik houd van tekenen, als hobby en als uitlaatklep. Ik teken vaak in opdracht van defensieonderdelen, vooral voor de Dienst Speciale Interventies, het Korps Commandotroepen en de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten. Of ik er iets mee verdien? Nee hoor, met mijn tekeningen geef ik een stukje erkenning aan de mannen en vrouwen die hele zware opdrachten moeten doen. Daar wil ik niet voor betaald worden.”